Fiske i saltvann

Tenk sikkerhet når du fisker i sjøen

  • by
Når du fisker fra båt på sjøen er det mye som skal tas hensyn til. Dette gjelder spesielt om du er langt fra land, da vær og vind kan skifte raskt ute

Fiske fra båt eller land?

  • by
Dersom du planlegger å fiske i sjøen, vil du kunne velge mellom å fiske fra land – for eksempel fra en brygge, kai eller et svaberg – eller å dra ut i

Fiskearter i saltvann

  • by
Det finnes en verden av ulike fiskearter i sjøen, og foruten fisk finnes det både skalldyr, nesledyr og mye annet. De fleste som drar på fisketur er u

Fisking

I denne artikkelen skal vi se på hva som er viktig i denne aktiviteten som vi kaller fisking. Vi skal ikke diskutere profesjonell fisking, men… Read More »Fisking

Sjøfiske: En verden av muligheter

  • by
Det sies at rundt 71 % av overflaten til jordkloden er dekket av hav, noe som sier litt om hvor mye liv du kan finne i havet. Bare langs Norskekysten

Ulike former for saltvannsfiske

  • by
Det finnes mange måter å fange fisk og skalldyr på i sjøen, og vi skal her se nærmere på de mest vanlige fangstmetodene. Det er nemlig langt mer enn b