Fisk du kan få i Norge

Fisking er en populær fritidsaktivitet for mange. Enten du fisker fra land eller tar med båten ut til sjøs, er fisking en fin måte for å koble av fra hverdagslivets stress. Norge har i alle år vært en fiskerinasjon som har eksportert store mengder fisk til utlandet, og dette har vært en god næring for landet vårt i lang tid. Det har også vært en populær hobby for mange. I denne artikkelen ser vi nærmere på ulike typer fisk det er mulig å få i norsk farvann.

Torsk

Torsken er nok den aller viktigste av torskefiskene, og den mest kjente eksportfisken vi har i landet. Torsken kan bli opptil 180 centimeter lang og 55 kilo. Innenfor torskefamilien finnes det en rekke variasjoner, for eksempel kysttorsk og skrei.

Abbor

Abbor er en ferskvannsfisk. Den finnes også i brakkvann i både Europa og i Asia. Abboren er en fisk med klare kjennetegn, som for eksempel to ryggfinner hvor den fremre av disse har kraftige ryggstråler. Når det gjelder farge, er abboren grønn eller brun, avhengig av hvor den lever.

Gjedde

Gjedda er en annen kjent fisk i norske farvann. Det som er spesielt med gjedda er at den ofte er kannibal og dermed spiser sine egne slektninger fra gjeddefamilien. Gjedda har langstrakt kropp, bred, flattrykt snute og tallrike kvasse tenner.

Laks

Laksen lever både i ferskvann og i saltvann. Den vandrer ofte opp til elvene for å gyte, det vil si for å reprodusere seg. Laksen er også en veldig viktig eksportvare, gjennom oppdrettsnæringen, og store selskaper som SalMar er kjent for å drive med dette. Det finnes kjente lakseelver langs hele norskekysten, fra sør til nord.

Vi håper at du nå har fått et innblikk i noen av de forskjellige fiskeartene som finnes i Norge.