Hvilke fisk finner du i ferskvann?

  • by

I norske ferskvann finner du mange ulike fiskearter. Ferskvannsfisk kan kategoriseres som fisk som lever hele eller store deler av livet sitt i ferskvann. Ferskvann defineres her som innsjøer og elver med salinitet lavere enn 0,05 %. Saltinnholdet er her langt lavere enn i saltvann, noe som betyr at fiskene her gjennom evolusjonen har gjort mange fysiologiske tilpasninger slik at saltbalansen i kroppen holder på et passelig nivå. Her i Norge kjenner vi til omtrent 42 forskjellige typer fisk som lever i ferskvann, og på verdensbasis tilhører 41 % av alle fiskeartene vi kjenner til ferskvann. Det er på Østlandet at de mest artsrike ferskvannene finnes, men du vil finne mange arter over hele landet.

De mest vanlige fiskene

Her i Norge er de mest kjente fiskene i både salt- og ferskvann ørret og laks. Dette er anadrome fiskearter som blir født i ferskvann, men som deretter trekker ut i saltvann store deler av livet. De vender så tilbake til ferskvannet der de selv klekket, noe de gjør ved å kjempe seg opp elver på imponerende vis. Det finnes imidlertid rene ferskvannsbestander av både ørret og laks, så her er variasjonene store.

I norske vassdrag er ørret den aller vanligste fisken, og finnes over store deler av landet. I innsjøene er det ofte en mer kompleks sammensetning av fiskearter, og både gjørs og gjedde er blant disse. En annen vanlig ferskvannsfisk i Norge er abbor, som er lett gjenkjennelig med sine to ryggfinner hvorav den fremste har piggstråler. Også karpefisken mort er mulig å finne i norske ferskvann, og da spesielt på Østlandet og i Trondheim. Noen av ferskvannsfiskene du finner i Norge er altså:

  • Ørret
  • Laks
  • Gjedde
  • Abbor
  • Mort