Fiskearter i saltvann

 • by

Det finnes en verden av ulike fiskearter i sjøen, og foruten fisk finnes det både skalldyr, nesledyr og mye annet. De fleste som drar på fisketur er ute etter fisk, men det er også noen som fisker etter krabbe, blåskjell eller andre delikatesser. I denne guiden skal vi imidlertid fokusere på fisk du finner i norske farvann.

Hvilke arter finner du langs Norskekysten?

De vanligste fiskeartene du finner i Norge kan kategoriseres etter fisk du finner nært bunnen, fisk som finnes ved bryggekanten, fisk som finnes i frie vannmasser, fisk som lever på bunnen og diverse andre mer eksotiske fisk. Vi skal også se nærmere på hvilke dypvannsfisk som finnes i Norge.

Fisk som lever på bunnen

 • Lyr
 • Torsk
 • Sei
 • Hyse
 • Hvitting
 • Kolmule
 • Breiflabb
 • Lange
 • Brosme
 • Gråsteinbit
 • Rognkjeks
 • Uer

Fisk du kan få fra bryggen

 • Berggylt
 • Blåstål
 • Grønngylt
 • Bergnebb
 • Rødnebb
 • Ulke
 • Tangsprell
 • Tangsnelle
 • Tangstikling
 • Kystringbuk
 • Trepigget stingsild

Fisk fra båt i frie vannmasser

 • Brisling
 • Lodde
 • Sild
 • Makrell
 • Ørret
 • Laks

Bunnlevende fisk

 • Rødspette
 • Sandflyndre
 • Lomre
 • Skrubbe
 • Piggskate

Eksotiske fiskearter og hai

 • Horngjel
 • Fjesing
 • Fløyfisk
 • Paddetorsk
 • Havabbor
 • St. Petersfisk
 • Mulle
 • Pigghå
 • Svarthå
 • Hågjel
 • Håbrann

Fisk fra dypet

 • Slimål
 • Laksesild
 • Lysing
 • Mora
 • Havbrasme
 • Brudefisk
 • <li>Vassild

 • Skolest

Hvordan fiske etter spesifikke arter?

Dersom du er ute etter å få en spesifikk fisk på kroken, er du nødt å vite mest mulig om hvordan fisken lever og hva den spiser. Du bør også undersøke i hvilket sjikt den lever: trives fisken langs overflaten eller bunnen? Eller kanskje midt imellom? Avisen VG viser deg hva slags sluker og agn du bør benytte for å få den fisken du er ute etter. Du bør også tenke på hvordan du holder fiskestangen og hvordan du trekker snøret inn. Skal du nå fisk som lever på bunnen, må du bruke tunge pilker eller jigger. Det er selvfølgelig også en fordel å vite hvilke områder som er kjent for godt fiske. Forhør deg gjerne med noen andre – det er dog ikke sikkert at alle vil avsløre sine «hemmelige» fiskeplasser.

Hvilken fisk er den beste matfisken?

Mye av det du får på kroken fungerer utmerket som matfisk. Det gjelder imidlertid å ha en viss oversikt over hvilke fiskearter som er spiselige, og hvilke du eventuelt bør styre unna. Noen fiskearter kan være giftige, mens andre rett og slett ikke smaker spesielt godt. Populære fisk på middagsfatet er:

 • Hyse
 • Laks
 • Torsk
 • Sei
 • Makrell
 • Breiflabb
 • Lyr
 • Abbor

Blant de giftige fiskene som ikke skal spises, finner du blant annet:

 • Fjesing
 • Havmus

Ta med en fiskebok

For å kunne fastslå hvilken fisk du har fått på kroken, kan det anbefales å ta med seg en bok med oversikt over alle fiskeartene langs Norskekysten. Mange av fiskene vil du nok kunne identifisere bare ved å se på dem, men det kan være greit med en bok i tilfelle du får en sjeldenhet på kroken.