Ulike former for saltvannsfiske

  • by

Det finnes mange måter å fange fisk og skalldyr på i sjøen, og vi skal her se nærmere på de mest vanlige fangstmetodene. Det er nemlig langt mer enn bare fiskestang som tas i bruk når fisk og skalldyr skal fanges.

Fiske med fiskestang

Den mest vanlige måten for privatpersoner å fange fisk på, er nok ved hjelp av fiskestang. Dette er utstyr som er enkelt å frakte med seg, og består ofte av en stang laget av karbon som ikke veier spesielt mye. Ved håndtaket er det en snelle hvor snøret har sitt utgangspunkt, og snøret strekkes gjennom små hull langs stangen. En sluk festes til tuppen av snøret, og gir nok vekt til at snøret kan kastes mange meter ut i sjøen. Ved napp kan den som fisker sveive inn fisken – enkelt og greit.

Fiske med line eller garn

Det er også mulig å fiske med fløytline, autoline eller botnline. Dette er fiskeredskap bestående av lange snører som igjen er påsatt korte snører med et visst mellomrom. I tuppen av de korte snørene finnes slukene. Slik kan mange fisk fiskes samtidig. Du finner et utvalg av liner på

butikker som Garnbua og Jamas. Har du båt er det effektivt å fiske med garn – et nett som henger etter båten.