Fiske fra båt eller land?

  • by

Dersom du planlegger å fiske i sjøen, vil du kunne velge mellom å fiske fra land – for eksempel fra en brygge, kai eller et svaberg – eller å dra ut i båt og fiske på dypere vann. Hva du velger vil kunne avgjøre hva slags fisk det er mulig å få. Det er nemlig ulike fiskearter som trives på grunt og dypt vann.

Hvilke fisk finnes hvor?

Hvis du skal fiske fra fastlandet ved å stå på en brygge eller langs sjøen med en fiskestang, er sjansen stor for at en av følgende fisk biter på sluken:

  • Berggylt
  • Grønngylt
  • Ulke
  • Rødnebb

Om du fisker fra båt vil du kunne få helt andre fisk, ettersom du da vil ha tilgang på fisk som lever i dypere vann. Noen av fiskene som er vanlige å få fra båt er:

  • Ørret
  • Makrell
  • Brisling
  • Laks

Dette kan selvfølgelig variere mye – noen ganger kan du oppleve å få makrell når du fisker fra land, noe som slettes ikke er uvanlig. Men for å øke sjansen for å få en spesifikk fisk på kroken, bør du være bevisst på hvorvidt du skal fiske fra båt eller land.

Fordeler og ulemper ved fiske fra land/båt

Hvis du planlegger å fiske fra båt vil du som sagt finne mange spennende fiskearter som ikke nødvendigvis er mulig å fange fra land, noe som er en klar fordel. Ulempen er at det er mange sikkerhetsmessige tiltak å ta hensyn til. Ifølge Lovdata må du for eksempel alltid huske å bruke en godkjent (CE-merket) redningsvest så lenge du befinner deg i en fritidsbåt som er kortere enn åtte meter i lengde. Du må selvfølgelig også forsikre deg om at båten følger alle forskrifter, og føreren av båten må være edru og ha båtførersertifikat om båten har motor.

Om du fisker fra land må du nøye deg med fisken som er tilgjengelig akkurat der du står, og du har ikke samme bevegelsesfriheten til å forflytte deg som fra båt. Du kan selvfølgelig ta beina fatt, men du kan ikke forflytte deg like langt per tidsenhet som med båt. Fordelen er at du ikke trenger å bekymre deg for strøm, bølger og skriftende vær i samme grad, og at du ikke må ha med deg ekstrautstyr som redningsvest. Du sparer også kostnadene det å ha en båt medfører. Båt er ikke billig! Hva passer deg best – fiske fra båt eller fra land?